[Tư vấn] Xây nhà cần chuẩn bị Hồ sơ Thiết kế trước hay Giấy phép Xây dựng trước?

Chi tiết dự án
Đơn vị thiết kế:
Công ty CP Xây Dựng Louis

Một câu hỏi mà LOUIS thường nhận được từ các khách hàng là khi xây nhà thì cần chuẩn bị Hồ sơ Thiết kế hay Giấy phép Xây dựng trước? Video clip ngắn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này

 

[Tư vấn] Xây nhà cần chuẩn bị Hồ sơ Thiết kế trước hay Giấy phép Xây dựng trước?

Video nhà đẹp: Chuẩn bị Hồ sơ Thiết kế trước hay Giấy phép Xây dựng trước?