Trưởng phòng M&E công ty LOUIS- Đỗ Quang Nhựt

Đỗ Quang Nhựt

Trưởng phòng M&E

Trách nhiệm, công việc:

+Điều hành nhân sự thi công tại công trình, sắp xếp công việc, điều phối nhân sự

+Chịu trách nhiệm về phần điện, nước tại công trình

Khu vực phụ trách:

TPHCM

” Điện nước là những phần có đường dây nằm chìm bên trong tường hoặc sàn, nên khi làm phải hết sức cẩn trọng tránh trường hợp chập chạm, rò rỉ. Hư hai phần này mà sửa là nhiều công nhất đôi khi phải đục đẽo làm xấu cả nhà. Tôi làm thì yên tâm, tại tôi cũng làm nhiều có nhiều kinh nghiệm rồi”