Chủ đầu tư: Chị Tường Vi

Địa chỉ: Chung cư Green Valley, Q.7

Năm hoàn thành: 01/2017

Chủ đầu tư: Chị Loan – Anh Sơn

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Năm hoàn thành: 05/2016

Chủ đầu tư: Chị Sương

Địa chỉ: Quận 7

Năm hoàn thành: 08/2017

Chủ đầu tư: Anh Chính

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Chú Ngô Tuấn Khanh

Địa chỉ: Tòa tháp X1 Sunrise City, Quận 7

Năm hoàn thành: 02/2017 

Chủ đầu tư: Chị Liễu

Địa chỉ: Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 11/2016

Chủ đầu tư: Chị Quỳnh Chi

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2016