Danh mục: Thi công nhà phố (24 bài viết)

Chủ đầu tư: Anh Lai

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Dương Anh Tuấn

Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. HCM

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Chú Minh

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Cô Phúc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Bác Huỳnh Thúc Tám

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Anh Minh

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 2018

Chủ đầu tư: Ngô Thị Huệ

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TPHCM

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chị Quỳnh

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Chú Lê Văn Quá

Địa chỉ: Quận 7

Năm hoàn thành: 2017

Chủ đầu tư: Chị Huỳnh Thanh Thủy

Địa chỉ: Lê Lâm, Tân Phú

Năm hoàn thành: 2017

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Văn Thạnh

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 2017

Chủ đầu tư: Anh Hậu

Địa chỉ: quận 1, TP.HCM

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Chị Thêm.

Địa chỉ: P.12, Q.Tân Bình

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Hiếu Hòa

Địa chỉ: Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 11/2014

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Việt

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 10/2015

Chủ đầu tư: Anh Hoàng Hữu Lợi

Địa chỉ: Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2014

Chủ đầu tư: Bác Vũ Đình Xoan

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2015

Đánh giá bài viết