Chủ đầu tư: Bác Vũ Đình Xoan

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2015

Chủ đầu tư: Chị Nguyễn Thị Hằng

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2014

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Trọng Hiếu

Địa chỉ: Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2015

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tam An

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 10/2015

Chủ đầu tư: Chị Vân

Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 06/2016

Chủ đầu tư: Chị Loan

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 07/2016

Chủ đầu tư: Anh Thao

Địa chỉ: Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 05/2016

Chủ đầu tư: Chị Vương Kim Linh

Địa chỉ: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 01/2017