Chủ đầu tư: Chú Cẩm

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Chú Hùng

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Thương

Địa chỉ: Hội An

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Chị Hồng

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thị Rí

Địa chỉ: Tỉnh lộ 15, Huyện Củ Chi

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Anh Lai

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Trường

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Dương Anh Tuấn

Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. HCM

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Chị Kim Oanh

Địa chỉ: Đồng Nai

Năm hoàn thành: 2017

Chủ đầu tư: Anh Thanh Hoàng

Địa chỉ: Kiên Giang

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Lạc

Địa chỉ: Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2016

Chủ đầu tư: Chú Minh

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Cô Phúc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 01/2019

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2016

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Thanh Hiếu

Địa chỉ: Quận Tân Bình, TPHCM

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Chú Nguyễn Ngọc Hùng

Địa chỉ: Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2015