Thi công hoàn thiện nhà ống 5 tầng hiện đại tại Bình Tân [Video]

Chi tiết dự án
Đơn vị thiết kế:
Công ty CP Xây Dựng Louis

Ngay sau khi vệ sinh công nghiệp, công đoạn thi công hoàn thiện nhà ống 5 tầng đã hoàn tất và giờ đây ngôi nhà đã có một diện mạo mới sạch sẽ tươm tất.

Xem thêm hình ảnh hoàn thiện của dự án thi công nhà phố 5 tầng tại Bình Tân

Thi công hoàn thiện nhà ống 5 tầng hiện đại tại Bình Tân [Video]

Video nhà đẹp: Thi công hoàn thiện nhà ống 5 tầng ở Bình Tân