Thi công sơn nước và chỉ trần biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp

Chi tiết dự án
Đơn vị thiết kế:
Công ty CP Xây Dựng Louis

Những hình ảnh từ dự án thi công biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển ở Đồng Tháp sẽ được Louis cập nhật liên tục tại bản tin từ công trình này. Mời các bạn đón xem để tham khảo thêm năng lực thi công xây dựng của đội ngũ công nhân Louis.

A. Hình ảnh thiết kế của dự án

1. Phối cảnh mặt tiền

thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

2. Mặt bằng bố trí công năng

Mặt bằng tổng thể:

mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tầng trệt:

mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng 1:

mặt bằng lầu 1

Mặt bằng tầng 2:

mặt bằng lầu 2

Mặt bằng tầng áp mái:

Mặt bằng tầng áp mái

B. Hình ảnh thi công thực tế tại dự án

1. Định vị

Khởi công ép cọc biệt thự 4 tầng cổ điển bề thế tại Đồng ThápKhởi công ép cọc biệt thự 4 tầng cổ điển bề thế tại Đồng Tháp

 

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

 

hiện trạng biệt thự 4 tầng cổ điển tại đồng tháp

2. Cúng khởi công

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

 

cúng khởi công biệt thự 4 tầng cổ điển

3. Thi công đài móng

thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp thi công đài móng biệt thự 4 tầng cổ điển Đồng Tháp

Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng Thi công đài móng

4. Đổ bê tông trệt

Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp Đổ bê tông sàn tầng trệt biệt thự 4 tầng Đồng Tháp

5. Thi công đổ bê tông cột tầng trệt

 

Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp

Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp

6. Thi công đổ bê tông tầng 1

Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 1 biệt thự Đồng Tháp

7. Xây tường bao tầng trệt và tầng 1

Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp Xây tường bao tầng trệt, tầng 1 biệt thự cổ điển 4 tầng tại Đồng Tháp

 

8. Thi công cốp pha và sắt sàn tầng 2

Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công cốp pha và sắt sàn biệt thự cổ điển Đồng Tháp

9. Đổ bê tông sàn tầng 2

Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng ThápThi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp Thi công đổ bê tông sàn tầng 2 biệt thự cổ điển Đồng Tháp

10. Đổ bê tông cột tầng 2

Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp Thi công đổ bê tông cột tầng 2 biệt thự Đồng Tháp

11. Xây tường bao tầng 2

Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2 Thi công xây tường bao tầng 2

12. Đổ bê tông sàn tầng 3

đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 Đổ bê tông cột tầng trệt biệt thự cổ điển Đồng Tháp đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3 đổ bê tông sàn tầng 3

13. Xây tường ngăn phòng chức năng

Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp Xây tường, ngăn phòng cho biệt thự cổ điển tại Đồng Tháp

Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp

14. Tạo hình mặt tiền

Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền biệt thự Đồng Tháp

Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp

Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp

15. Thi công trần thạch cao

Tạo hình mặt tiền cho biệt thự 4 tầng phong cách cổ điển tại Đồng Tháp

Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao Thi công trần thạch cao

16. Thi công cảnh quan sân vườn

Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn Thi công cành quan sân vườn

17. Thi công sơn nước + chỉ tường trần

Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng ThápThi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp

18. Thi công tường rào

Thi công sơn nước và chỉ trần dát vàng biệt thự Đồng Tháp

Thi công tường rào Thi công tường rào Thi công tường rào Thi công tường rào Thi công tường rào Thi công tường rào

Tiến độ và hình ảnh thi công của công trình này sẽ được Louis cập nhật trong những bản tin tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé!

Ban Biên Tập Louis

Cam kết chất lượng dịch vụ của LOUIS
  • Cam kết 1: Nếu bạn không hài lòng về chất lượng hồ sơ thiết kế thì LOUIS sẽ hoàn tiền lại 100%.
  • Cam kết 2: Nếu bạn không hài lòng về dịch vụ phần thô của LOUIS thì chúng tôi sẽ hoàn lại phần tiền tạm ứng thừa và chịu toàn bộ chi phí phát sinh cho việc lựa chọn nhà thầu mới.
  • Cam kết 3: Nếu bạn không hài lòng về chất lượng hoàn thiện thì LOUIS sẵn sàng làm lại hạng mục đó bằng chi phí của mình mà không tranh cãi.
  • Cam kết 4: Nếu sau khi bàn giao công trình, có bất kì hỏng hóc nào thì LOUIS sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh nhanh chóng và sửa chữa MIỄN PHÍ cho bạn trong suốt 5 năm.
  • Cam kết 5: Nếu thực tế công trình xảy ra các vấn đề phát sinh liên quan đến chính quyền địa phương, láng giềng, thì LOUIS sẵn sàng đứng ra xử lý thay bạn.
  • Cam kết 6: Tất cả các vấn đề về độ bền sử dụng kết cấu, đường ống kỹ thuật, chất liệu hoàn thiện đều được chúng tôi tính toán chi tiết, kỹ lưỡng và dễ hiểu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Vì vậy bạn có thể yên tâm về độ an toàn của công trình cho dù là người không có chuyên môn sâu về ngành xây dựng.
  • Cam kết 7: LOUIS sẵn sàng nhận trách nhiệm và khắc phục hậu quả bằng chi phí của mình nếu như có bất kì sai sót nghiêm trọng nào xảy ra vì giải pháp tư vấn của chúng tôi.