Chủ đầu tư: Anh Văn

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Hoài Anh

Địa chỉ: Bình Thạnh

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Linh

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 12/2018

Chủ đầu tư: Cô Phúc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 06/2018

Chủ đầu tư: Anh Khánh

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Phú

Địa chỉ: Quận 11

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Đô

Địa chỉ: Quận 1

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Trương Quốc Tuấn

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chú Phan Thế Công

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Q.10

Năm hoàn thành: 04/2017

Chủ đầu tư: Anh G-Nốp

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 10/2017

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Anh Minh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp. HCM

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Chị Cẩm Loan

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. HCM

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Anh Hậu

Địa chỉ: Bình Chánh, TPHCM

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Anh Thạnh

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 06/2017