Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Quận 7

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Cô Phương

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Anh Đại

Địa chỉ: Quận 3

Năm hoàn thành: 03/2019

Chủ đầu tư: Anh Lai

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Túc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Chị Nhung

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Anh Phong

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Anh Thảo

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Trứ

Địa chỉ: Quận 2

Năm hoàn thành: 08/2018

Chủ đầu tư: Chị Chuyên

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chú Minh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Mình

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Thịnh

Địa chỉ: Huyện Nhà Bè

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Nghiêm Minh Ngọc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 07/2017

Chủ đầu tư: Anh Đẩu

Địa chỉ: Q.Bình Tân, Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 04/2017