Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Quận 7

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Anh Văn

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Cô Phương

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 04/2019

Chủ đầu tư: Anh Túc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Phong

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Anh Thảo

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Hoài Anh

Địa chỉ: Bình Thạnh

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Trứ

Địa chỉ: Quận 2

Năm hoàn thành: 08/2018

Chủ đầu tư: Cô Phúc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 06/2018

Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Khánh

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Phú

Địa chỉ: Quận 11

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Đô

Địa chỉ: Quận 1

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Nghiêm Minh Ngọc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chú Phan Thế Công

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Q.10

Năm hoàn thành: 04/2017

Chủ đầu tư: Chị Nhàn

Địa chỉ: Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Anh Minh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp. HCM

Năm hoàn thành: 02/2017