Chủ đầu tư: Anh Lai

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Anh Linh

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 12/2018

Chủ đầu tư: Anh Hoàng

Địa chỉ: Quận 9

Năm hoàn thành: 11/2018

Chủ đầu tư: Chị Chuyên

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chú Minh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Mình

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Thịnh

Địa chỉ: Huyện Nhà Bè

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Nghiêm Minh Ngọc

Địa chỉ: Quận 6

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Đẩu

Địa chỉ: Q.Bình Tân, Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Chú Lê Văn Quá

Địa chỉ: Phường Phú Thuận, Q.7

Năm hoàn thành: 07/2017

Chủ đầu tư: Phạm Thị Thúy Quỳnh

Địa chỉ: Quận 4

Năm hoàn thành: 06/2017

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: KDC Conic Bình Chánh, TP. HCM

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Chị Đào Thị Hạnh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, TP. HCM

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Chú Lâm

Địa chỉ: Quận 7. Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 03/2017

Chủ đầu tư: Anh Thao

Địa chỉ: Quận 8, TP Hồ Chí Mình

Năm hoàn thành: 2015

Chủ đầu tư: Anh Hạnh

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Mình

Năm hoàn thành: 2015

Chủ đầu tư: Chị Vương Kim Linh

Địa chỉ: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2016