Chủ đầu tư: Chị Nhung

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 10/2018

Chủ đầu tư: Trương Quốc Tuấn

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 07/2017

Chủ đầu tư: Chị Cẩm Loan

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. HCM

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Anh Hậu

Địa chỉ: Bình Chánh, TPHCM

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Anh Thạnh

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Bình Dương

Năm hoàn thành: 06/2017