Chủ đầu tư: Chú Vinh

Địa chỉ: Quận 9

Năm hoàn thành: 03/2019

Chủ đầu tư: Duy Tuấn

Địa chỉ: Quận 9

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Chú Vinh

Địa chỉ: Lucasta Villa Khang Điền, Quận 9

Năm hoàn thành: 01/2017

Chủ đầu tư: Chị Châu

Địa chỉ: Lucasta Villa, Quận 9

Năm hoàn thành: 09/2016