Chủ đầu tư: Anh Khương

Địa chỉ: Quận 10

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Thu

Địa chỉ: Quận 10

Năm hoàn thành: 05/2018