Chủ đầu tư: Anh Huấn

Địa chỉ: Đăk Lăk

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Anh Xuyên

Địa chỉ: Buôn Mê Thuột

Năm hoàn thành: 01/2018