Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Tuyền

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Khang

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 08/2018

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Chị Lê Thị Hoàng Mỹ

Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Năm hoàn thành: 06/2017