Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Cẩm

Địa chỉ: Huyện Bình Chánh

Năm hoàn thành: 08/2017

Chủ đầu tư: Anh Tùng

Địa chỉ: Bình Chánh

Năm hoàn thành: 03/2018