Chủ đầu tư: Anh Mến

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 11/2017

Chủ đầu tư: Chị Trâm

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 2016

Đánh giá bài viết