Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa chỉ: Cần Thơ

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Khương

Địa chỉ: Bình Thạnh

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Quận 7

Năm hoàn thành: 03/2019

Chủ đầu tư: Chị Thu

Địa chỉ: Quận 10

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Lân

Địa chỉ: Quận 4

Năm hoàn thành: 01/2018

Chủ đầu tư: Nguyễn Thanh Hiếu

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2015

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Kim

Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình.

Năm hoàn thành: 2016