Chủ đầu tư: Anh Huân

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa chỉ: Quận 11

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: Quận 10

Năm hoàn thành: 11/2018

Chủ đầu tư: Anh Khương

Địa chỉ: Bình Thạnh

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa chỉ: Quận 8

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Chị Huyền

Địa chỉ: Bình Tân

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Tài

Địa chỉ: Nhà Bè

Năm hoàn thành: 07/2018

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Khánh Hòa

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Hậu Giang

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Quảng Nam

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Anh Tuấn Anh

Địa chỉ: Cà Mau

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Kim

Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình.

Năm hoàn thành: 2016