Chủ đầu tư: Chị Mai

Địa chỉ: Nha Trang

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Ngọc

Địa chỉ: Nhà Bè

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Anh Huân

Địa chỉ: Tân Phú

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa chỉ: Quận 11

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Anh Khương

Địa chỉ: Bình Thạnh

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Thu

Địa chỉ: Quận 10

Năm hoàn thành: 05/2018

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Khánh Hòa

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Long An

Năm hoàn thành: 08/2017

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Kim

Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình.

Năm hoàn thành: 2016