Chủ đầu tư: Chị Mai

Địa chỉ: Nha Trang

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chị Ngọc

Địa chỉ: Nhà Bè

Năm hoàn thành: 04/2018

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa chỉ: Quận 11

Năm hoàn thành: 02/2019

Chủ đầu tư: Chú Mông

Địa chỉ: Gò Vấp

Năm hoàn thành: 03/2019

Chủ đầu tư: Anh Trí

Địa chỉ: Tiền Giang

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Anh Châu

Địa chỉ: Thành phố Sóc Trăng

Năm hoàn thành: 01/2017

Chủ đầu tư: Chị Nhàn

Địa chỉ: Quận 1

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Địa chỉ: Quận 2

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Phạm Hoàng Cung

Địa chỉ: Đăk Nông

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Sáng

Địa chỉ: Gia Lai

Năm hoàn thành: 01/2018

Chủ đầu tư: Duy Tuấn

Địa chỉ: Quận 9

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Quảng Nam

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Chú Trần Thanh Y

Địa chỉ: Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 2015

Chủ đầu tư: Anh Tuấn Anh

Địa chỉ: Cà Mau

Năm hoàn thành: 2016

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai

Năm hoàn thành: 02/2017