Chủ đầu tư: Anh Huấn

Địa chỉ: Đăk Lăk

Năm hoàn thành: 09/2018

Chủ đầu tư: Chị Ngân

Địa chỉ: Bình Phước

Năm hoàn thành: 12/2017

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 08/2016

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Bến Tre

Năm hoàn thành: 2016