Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Quốc Việt

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 10/2015

Chủ đầu tư: Anh Hoàng Hữu Lợi

Địa chỉ: Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 12/2014

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tam An

Địa chỉ: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 10/2015