Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Tân Bình

Năm hoàn thành: 03/2018

Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Kim

Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình

Năm hoàn thành: 5/2017

Chủ đầu tư: Chị Thêm.

Địa chỉ: P.12, Q.Tân Bình

Năm hoàn thành: 05/2017

Chủ đầu tư: Bác Vũ Đình Xoan

Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 08/2015