Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Dựng Louis

Địa chỉ: Quận 8

Chủ đầu tư: Anh Thao

Địa chỉ: Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 05/2016