Chủ đầu tư: Chị Quỳnh

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 02/2017

Chủ đầu tư: Chị Loan

Địa chỉ: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Năm hoàn thành: 07/2016