ĐÈN CHÙM ITALY 474/10+10 CR

Giá: Liên hệ

“Made in Italy
Code: 474/10+10 CR
Light’s Number: E14 * 10+10
SIZES CMS: D. 101 cm H. 119 cm
Finishing: Finiture Metal Chrome and Clear Bohèmia Crystal”

Mã sản phẩm: Louis-4333