Họa viên 2D – Nguyễn Thiên Long

 

Họa viên 2D công ty LOUIS- Nguyễn Thiên LongNguyễn Thiên Long

Họa viên 2D

Công việc, trách nhiệm:

+ Làm việc với kiến trúc sư chủ trì để hoàn thành hồ sơ thiết kế

“Tôi luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng nét vẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế”