Trợ Lý Tổng Giám Đốc công ty LOUIS- Nguyễn Thị Kim Yến

Trợ Lý Tổng Giám Đốc công ty LOUIS- Nguyễn Thị Kim YếnNguyễn Thị Kim Yến

Trợ lý tổng giám đốc, Kế toán, Nhân sự, Thủ quỹ

Công việc, trách nhiệm:

+Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự, quản lý dòng tiền cho công ty

+ Dưới sự ủy quyền của Tổng giám đốc giải quyết những công việc phát sinh tại văn phòng.

“Ở vai trò nào tôi cũng luôn có trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc của mình. Cẩn trọng, tỉ mỉ để không có bất kỳ sai sót nào, đó là phong cách làm việc của tôi”