Họa viên 2D – Nguyễn Thanh Cường

 

Họa viên 2D công ty LOUIS- Nguyễn Thanh CườngNguyễn Thanh Cường

Họa viên 2D

Công việc, trách nhiệm:

+ Làm việc với kiến trúc sư chủ trì để hoàn thành hồ sơ thiết kế

“Tôi luôn học hỏi và nỗ lực hết sức vì công việc của mình. Đó là cách tôi chọn để trưởng thành”