Kiến trúc sư – Nguyễn Công Thành

Kỹ sư công ty LOUIS- Nguyễn Công ThànhNGUYỄN CÔNG THÀNH

Kiến trúc sư

Công việc, trách nhiệm:

Phong cách thiết kế: Kiến trúc hiện đại

Công việc, trách nhiệm:

+ Gặp gỡ, thường xuyên tương tác với khách hàng để đưa ra những tư vấn phù hợp nhất với từng mong muốn và tình hình tài chính của họ.

+ Cùng với các bộ phận khác hoàn thành thiết kế

+ Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ công trình.

+ Giám sát quyền tác giả công trình.

“Tôi luôn quan niệm phải có trách nhiệm với công việc, đó cũng chính là trách nhiệm với mỗi dự án của công ty, có trách nhiệm với tâm sức của khách hàng và cả với nghề kiến trúc sư tôi đang theo đuổi”