Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất – Mai Thị Kim Phê

 

Chuyên viên thiết kế nội thất công ty LOUIS- Mai Thị Kim PhêMai Thị Kim Phê

Chuyên viên thiết kế nội thất

Phong cách thiết kế: Kiến trúc cổ điển, Kiến trúc hiện đại

Công việc, trách nhiệm:

+ Làm việc với kiến trúc sư chủ trì để hoàn thành hồ sơ thiết kế

“Tôi thích phá vỡ những nguyên tắc để sáng tạo nên cái mới, đương nhiên nhu cầu, mong muốn của khách hàng vẫn là điều mà tôi vẫn ưu tiên hơn. Cái tôi cá nhân không thể nào đặt lên trên lợi ích khách hàng”