Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7

Chi tiết dự án
Đơn vị thiết kế:
Công ty CP Xây Dựng Louis

Những hình ảnh thi công cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green sẽ được cập nhật tại bản tin này. Mời các bạn đón xem nhé!

A. Hình ảnh thiết kế của dự án

Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7

B. Hình ảnh thi công tại công trình

Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Thiết kế 3D nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7 Lắp đặt nội thất gỗ cho căn hộ 3 phòng ngủ Eco Green Sài Gòn tại Quận 7

Tiến độ và hình ảnh thi công của công trình này sẽ được Louis cập nhật trong những bản tin tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé!

Ban Biên Tập Louis