Kỹ sư M&E – Huỳnh Văn Thịnh

12 Tháng Một, 2018 61 lượt xem

Kỹ sư M&E công ty LOUIS- Huỳnh Văn ThịnhHuỳnh Văn Thịnh

Kỹ sư M&E

Công việc, trách nhiệm:

+ Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các bản vẽ điện, nước

+ Chịu trách nhiệm, giám sát các hạng mục liên quan tại công trình

“Tập trung, trách nhiệm là điều tôi cần khi thực hiện công việc của mình”


CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

0909.50.3838