Kỹ sư M&E – Huỳnh Văn Thịnh

Kỹ sư M&E công ty LOUIS- Huỳnh Văn ThịnhHuỳnh Văn Thịnh

Kỹ sư M&E

Công việc, trách nhiệm:

+ Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các bản vẽ điện, nước

+ Chịu trách nhiệm, giám sát các hạng mục liên quan tại công trình

“Tập trung, trách nhiệm là điều tôi cần khi thực hiện công việc của mình”