Kỹ sư M&E – Huỳnh Văn Thịnh

Kỹ sư M&E - Huỳnh Văn ThịnhHuỳnh Văn Thịnh

Kỹ sư M&E

Công việc, trách nhiệm:

+ Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các bản vẽ điện, nước

+ Chịu trách nhiệm, giám sát các hạng mục liên quan tại công trình

“Tập trung, trách nhiệm là điều tôi cần khi thực hiện công việc của mình”

Đánh giá bài viết

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC