Họa Viên 2D – Nguyễn Thị Cẩm

Nguyễn Thị Cẩm

Họa viên khai triển kiến trúc

Công việc, trách nhiệm:

+ Làm việc với kiến trúc sư chủ trì, khai triển chi tiết kiến trúc để hoàn thành hồ sơ thiết kế

” Là phụ nữ, tôi mang trong mình tính cách cẩn trọng, làm công việc này là phù hợp với bản tính của tôi. Tính toán số liệu thực sự rất căng thẳng, sai sót một tí cũng không được, nên tôi luôn nhắc bản thân mình là phải luôn cẩn thận và từ tốn”