Dự Án Thiết Kế Mới

(45 bài viết)

Chủ đầu tư: Anh Lợi

Địa chỉ: Vũng Tàu

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 lầu, Sân Thượng) | DTXD: 10m x 19m

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa chỉ: Quận 12

Quy mô: Trệt, 2 lầu, sân thượng, mái che

Chủ đầu tư: Anh Hợp

Địa chỉ: Nha Trang

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 3 Lầu) | DTXD: 8m x 13.5m

Chủ đầu tư: Chị Mai

Địa chỉ: Nha Trang

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 2 lầu)

Chủ đầu tư: Chị Phương

Địa chỉ: Lâm Đồng

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 Lầu, Áp Mái) | DTXD: 15m x 12m

Chủ đầu tư: Chị Thuỷ

Địa chỉ: Quận 11

Quy mô: 5 Tầng (Trệt,3 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 6.5m x 15m

Chủ đầu tư: Anh Kiên

Địa chỉ: Thủ Dầu Một

Quy mô: Trệt, 2 lầu

Chủ đầu tư: Anh Cường

Địa chỉ: Tân An

Quy mô: Trệt, 2 lầu

Chủ đầu tư: Anh Viết

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: Tổng diện tích xấp xỉ 500m2

Chủ đầu tư: Anh Chí

Địa chỉ: TP Cần Thơ

Quy mô: Trệt 3 lầu sân thượng

Chủ đầu tư: Anh Sáu Nho

Địa chỉ: Bến Tre

Quy mô: Trệt, 2 lầu, áp mái

Chủ đầu tư: Anh Toàn, Chị Cẩm

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Quy mô: 3 tầng

Chủ đầu tư: Anh Xuân

Địa chỉ: Bình Phước

Quy mô: 5 Tầng (Hầm, Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 11m x 20m

Chủ đầu tư: Anh Hoàn

Địa chỉ: Bình Tân

Quy mô: 5 Tầng (Hầm, Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 13m x 11,5m

Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Vũng Tàu

Quy mô: 6 Tầng (Trệt, 5 Lầu )

Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Vũng Tàu

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 Lầu, Áp Mái | DTXD: 15m x 15m

Chủ đầu tư: Chị Bích

Địa chỉ: Tiền Giang

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 10.6m x 26.7m

Chủ đầu tư: Anh Mẫn

Địa chỉ: Trà Vinh

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 12.5m x 17.5m