Dự Án Thiết Kế Mới

(32 bài viết)

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 8.7m x 18m

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Long Xuyên

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 10m x 18.5m

Chủ đầu tư: Vợ Chồng Bác Gái

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, 1 Lầu) | DTXD: 10m x 15m

Chủ đầu tư: Chị Cúc

Địa chỉ: Bến Tre

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 17m x 37m

Chủ đầu tư: Chị Thy

Địa chỉ: Quận 2

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 2 lầu) | DTXD: 10m x 20m

Chủ đầu tư: Anh Duy

Địa chỉ: Bến Tre

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 2 lầu) | DTXD: 14.5m x 9.5m

Chủ đầu tư: Chú Bảy Thống

Địa chỉ: Thủ Đức

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 1 lầu, Sân Thượng | DTXD: 7,5m x23m

Chủ đầu tư: Anh Túc

Địa chỉ: Quận 6

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 lầu, Sân Thượng) | DTXD: 5m x 17m

Chủ đầu tư: Chị Huyền

Địa chỉ: Quận 10

Quy mô: 6 Tầng (Hầm, Trệt, 4 Lầu | DTXD: 4.5m x 27m

Chủ đầu tư: Chú Hùng

Địa chỉ: Quận 6

Quy mô: 5 Tầng (Trệt, Lửng, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 10,6m x 12,9m

Chủ đầu tư: Anh Hoàng

Địa chỉ: Bình Tân

Quy mô: 5 Tầng (Hầm, Trệt, 2 Lầu, Áp Mái | DTXD: 16,5m x 15,3m

Chủ đầu tư: Cô Thương

Địa chỉ: Tiền Giang

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 3 Lầu) | DTXD: 28m x 24,5m

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Quảng Nam

Quy mô: Trệt, 2 Lầu | DTXD: 17,4m x 18m

Chủ đầu tư: Anh Oanh

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: Trệt, 2 lầu, Sân Thượng | DTXD: 15,5m x 22,5m

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa chỉ: Bình Tân

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 1 Lầu, Áp Mái) | DTXD: 7,6m x 31,2m

Chủ đầu tư: Chị Thơm

Địa chỉ: Vĩnh Long

Quy mô: Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng

Chủ đầu tư: Anh Nghĩa

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: 5 tầng (Trệt, 3 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 7m x 31m

Chủ đầu tư: Anh Tôn

Địa chỉ: Long An

Quy mô: 5 tầng (Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng, Mái) | DTXD: 7m x 23,1m