Dự Án Thiết Kế Mới

(41 bài viết)

Chủ đầu tư: Anh Vinh

Địa chỉ: Tp Buôn Mê Thuột, Dak Lak

Quy mô: Hầm, trệt, 3 lầu

Chủ đầu tư: Anh Xuân

Địa chỉ: Bình Phước

Quy mô: 5 Tầng (Hầm, Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 11m x 20m

Chủ đầu tư: Anh Hoàn

Địa chỉ: Bình Tân

Quy mô: 5 Tầng (Hầm, Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 13m x 11,5m

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Địa chỉ: Bình Phước

Quy mô: 9 Tầng (Hầm, Trệt, 6 Lầu, Áp Mái) | DTXD: 10,8m x 22m

Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Vũng Tàu

Quy mô: 6 Tầng (Trệt, 5 Lầu )

Chủ đầu tư: Chú Đức

Địa chỉ: Vũng Tàu

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 Lầu, Áp Mái | DTXD: 15m x 15m

Chủ đầu tư: Chị Bích

Địa chỉ: Tiền Giang

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 10.6m x 26.7m

Chủ đầu tư: Anh Mẫn

Địa chỉ: Trà Vinh

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 12.5m x 17.5m

Chủ đầu tư: Anh Tiến

Địa chỉ: Bình Tân

Quy mô: 7 Tầng (Hầm, Trệt, 4 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 8m x 20m

Chủ đầu tư: Anh Lâm

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 8.7m x 18m

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Long Xuyên

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 Lầu, Sân Thượng) | DTXD: 10m x 18.5m

Chủ đầu tư: Vợ Chồng Bác Gái

Địa chỉ: Bình Dương

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, 1 Lầu) | DTXD: 10m x 15m

Chủ đầu tư: Chị Cúc

Địa chỉ: Bến Tre

Quy mô: 2 Tầng (Trệt, lầu) | DTXD: 17m x 37m

Chủ đầu tư: Chị Thy

Địa chỉ: Quận 2

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 2 lầu) | DTXD: 10m x 20m

Chủ đầu tư: Anh Duy

Địa chỉ: Bến Tre

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 2 lầu) | DTXD: 14.5m x 9.5m

Chủ đầu tư: Chú Bảy Thống

Địa chỉ: Thủ Đức

Quy mô: 3 Tầng (Trệt, 1 lầu, Sân Thượng | DTXD: 7,5m x23m

Chủ đầu tư: Anh Túc

Địa chỉ: Quận 8

Quy mô: 4 Tầng (Trệt, 2 lầu, Sân Thượng) | DTXD: 5m x 17m

Chủ đầu tư: Chị Huyền

Địa chỉ: Quận 10

Quy mô: 6 Tầng (Hầm, Trệt, 4 Lầu | DTXD: 4.5m x 27m