Đội Trưởng Thi Công Sơn công ty LOUIS- Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Đội trưởng thi công sơn

Trách nhiệm, công việc:

+Điều phối công nhân thi công sơn trong và ngoài công trình

+Chịu trách nhiệm về phần sơn tại công trình thi công

Khu vực phụ trách:

TPHCM

“Sơn nhà ngoài kỹ thuật sơn thì chất lượng sơn rất quan trọng, sơn nội thất ngoại thất phải là hai loại chuyên biệt. Không thà tốn tiền từ đầu mà sau này đỡ mất công sơn lại, rồi còn làm mất mỹ quan công trình vì sơn bị bong tróc”